لطفا صبر کنید

سمینار «بازرسي كالا، يك ضرورت يا پديده اي مزاحم در تجارت خارجي كشور»از سوی کمیته ایرانی ICC برگزار شد

  • سه‌شنبه 19 مهر 1390
سمینار «بازرسي كالا، يك ضرورت يا پديده اي مزاحم در تجارت خارجي كشور»از سوی کمیته ایرانی ICC برگزار شد