لطفا صبر کنید

سمينار «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي(UCP600)»

  • یکشنبه 26 شهریور 1396
سمينار «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي(UCP600)»

سمینار «مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي(UCP600) » به مدت دو روز در تاریخ 19 و 20 شهریور ماه ۱۳۹6 با سخنرانی فریده تذهیبی دبیر کمیسیون بانکی کمیته ایرانی و فریدون شیرازی عضو کمیسیون بانکی کمیته ایرانی و با حضور جمعی از کارشناسان و متخصصین علوم بانکی کشور و مدیران و کارشناسان بازرگانی خارجی، در محل ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست فریده تذهیبی، دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC، به معرفی اتاق بازرگانی بین المللی و کمیته ایرانی آن اتاق پرداخت و در خصوص فعالیت های کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)  و تاریخچه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)  سخن گفت. وی با استناد به آمار منتشره سازمان ملل و WTO از حجم و رقم تجارت جهانی سالانه، تأکید کرد که ضابطه مندی این حجم انتقالات و رفت و آمدها بین مؤسسات مالی، بانک ها و شرکت ها برای تداوم گردش تجارت جهانی بسیار حایز اهمیت است.

در ادامه این سمینار، فریدون شیرازی به معرفی مقررات (UCP600) و مقایسه ساختار این مقررات با مقررات قبلی نشریه ۵۰۰ پرداخت. وی عنوان کرد: مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، تجدید نظر سال ۲۰۰۷، نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد، در مورد هر اعتبار اسنادی لازم الاجرا است. این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر این که صریحاً در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.

شیرازی ضمن تأکید بر اهمیت تفسیر مقررات UCP منطبق با تفسیر ICC به تفسیر مواد ۱۹-۱ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی پرداخت و کاربرد مقررات UCP و تعاریف مواردی نظیر بانک ابلاغ کننده، درخواست کننده، روز بانکی، ذی نفع، ارایه مطابق، تأیید، بانک تأییدکننده، اعتبار، پذیرش پرداخت، بانک گشاینده، معامله اسناد، بانک تعیین شده، ارائه اسناد و ارائه کننده را توضیح داد.

وی در ادامه جزئیات و نکات مطرح در تفاسیر و مفاهیم، اعتبارات در مقابل قراردادها، اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکرد، قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضا، محل ارائه اسناد، تعهد بانک گشاینده و بانک تأیید کننده، ابلاغ اعتبارات و اصلاحیه­های مربوطه، اصلاحیه ها، تعیین بانک، ترتیبات پوشش پرداخت بین بانکی، ضوابط بررسی اسناد، چگونگی تطبیق اسناد با شرایط اعتبار، اسناد مغایر با شرایط اعتبار، اسناد اصل و رونوشت، سیاهه بازرگانی و اسناد حمل را برای شرکت کنندگان تشریح کرد. در ادامه­،  فریدون شیرازی، مواد مربوط با اسناد حمل و نحوه کنترل اسناد  مواد ۳۹-۲۰ مقررات (UCP600) را بررسی نمود

در پایان پرسش و پاسخ توسط شرکت کنندگان انجام شد.