لطفا صبر کنید

سرمايه‌گذاري مصوب خارجي در 2 ماهه نخست سال به يك ميليارد دلار رسيد

  • یکشنبه 12 خرداد 1387
سرمايه‌گذاري مصوب خارجي در 2 ماهه نخست سال به يك ميليارد دلار رسيد