لطفا صبر کنید

سخنرانی پاسکال لامی به مناسبت افتتاحیه بنیاد پژوهشی ICC

  • یکشنبه 27 بهمن 1387
سخنرانی پاسکال لامی به مناسبت افتتاحیه بنیاد پژوهشی ICC