لطفا صبر کنید

رییس اتاق ايران براي حضور در اجلاس شوراي عمومي فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان (WCF) عازم پاريس مي‌شود

  • دوشنبه 22 شهریور 1389
رییس اتاق ايران براي حضور در اجلاس شوراي عمومي فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان (WCF) عازم پاريس مي‌شود