لطفا صبر کنید

رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از اختصاص بيش از‪ ۱۳‬تريليون ريال اعتبار براي توسعه بخش حمل و نقل در بودجه سال جاري خبرداد.

  • شنبه 09 اردیبهشت 1385
رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از اختصاص بيش از‪ ۱۳‬تريليون ريال اعتبار براي توسعه بخش حمل و نقل در بودجه سال جاري خبرداد.