لطفا صبر کنید

رييس سابق سازمان تجارت جهاني : مذاكرات تجارت دور دوحه هنوز به بن بست نرسيده است

  • چهارشنبه 27 اردیبهشت 1385
رييس سابق سازمان تجارت جهاني : مذاكرات تجارت دور دوحه هنوز به بن بست نرسيده است