لطفا صبر کنید

رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان تاكيد كرد: رشد حجم روابط اقتصادي دو كشور با كمك اتاق‌هاي مشترك

  • دوشنبه 08 خرداد 1385
رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان تاكيد كرد: رشد حجم روابط اقتصادي دو كشور با كمك اتاق‌هاي مشترك