لطفا صبر کنید

رييس اتاق بازرگاني تهران:‌ دولت با ثبات در سياست‌هاي اقتصادي بخش خصوصي را حمايت كند

  • شنبه 10 تیر 1385
رييس اتاق بازرگاني تهران:‌ دولت با ثبات در سياست‌هاي اقتصادي بخش خصوصي را حمايت كند