لطفا صبر کنید

رهبران اقتصادی در مورد مذاکرات دوحه به دولت‌ها فشار بیشتری وارد آوردند

  • شنبه 01 تیر 1387
رهبران اقتصادی در مورد مذاکرات دوحه به دولت‌ها فشار بیشتری وارد آوردند