لطفا صبر کنید

رشد اقتصاد جهاني رو به کاهش است

  • سه‌شنبه 21 خرداد 1387
رشد اقتصاد جهاني رو به کاهش است