لطفا صبر کنید

راهنماي حمل و نقل و قواعد اينكوترمز 2010 ICC منتشر شد

  • دوشنبه 06 اردیبهشت 1395
راهنماي حمل و نقل و قواعد اينكوترمز 2010 ICC منتشر شد

اتاق بازرگانی بین‌المللی خبر انتشار کتاب جدید خود تحت عنوان "راهنمای حمل و نقل و قواعد اینکوترمز 2010-ICC Guide on Transport & Incoterms 2010Rules‌" را منتشر کرد. این کتاب راهنمای جدید به عنوان پشتوانهای ‌در معاملات بخش‌های درگیر در حمل و نقل شامل قواعد اینکوترمز 2010‌ است.

 

در بسیاری از مواقع، هنگامی که کالا نیازمند انتقال از فروشنده به خریدار است یک حامل مستقل، درگیر این روند‌ است. این راهنما برای شفاف‌سازی مسائل متعدد ناشی از ارتباط متقابل قراردادهای حمل و قواعد اینکوترمز 2010 در خرید و فروش کالا است و به خوانندگان در نشاندادن مراحل پیچیده زنجیره تدارکات امروز‌، یاری می رساند.

 

این راهنما یازده قواعد حمل را پوشش می دهد و منعکس‌کننده هر دو نوع فروش- هنگامی که خریدار و فروشنده قرارداد حمل را منعقد می کنند- ‌است.

 

این کتاب به بخش‌های فعال در حمل و نقل توصیه می‌شود.

 

قیمت این کتاب 49 یورو است.