لطفا صبر کنید

رئيس اتاق مشترك ايران و چين خبر داد: تدوين چشم انداز20ساله براي رسيدن به حجم مبادله 25 ميليارد دلاري با چين

  • یکشنبه 04 تیر 1385
رئيس اتاق مشترك ايران و چين خبر داد: تدوين چشم انداز20ساله براي رسيدن به حجم مبادله 25 ميليارد دلاري با چين