لطفا صبر کنید

دیدار رئیس کمیسیون ضدفساد ICC با دبیرکل سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)

  • شنبه 22 فروردین 1388
دیدار رئیس کمیسیون ضدفساد ICC با دبیرکل سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)