لطفا صبر کنید

دیدار اقتصاددانان جهان در هنگ کنگ ؛ رییس و دبیرکل کمیته ایرانی ICC عازم هنگ کنگ و چین میشوند

  • یکشنبه 30 خرداد 1389
دیدار اقتصاددانان جهان در هنگ کنگ ؛ رییس و دبیرکل کمیته ایرانی ICC عازم هنگ کنگ و چین میشوند