لطفا صبر کنید

ديدگاه رهبران ICC بر چشم‌انداز جهاني اقتصاد در داووس 2016

  • یکشنبه 11 بهمن 1394
ديدگاه رهبران ICC بر چشم‌انداز جهاني اقتصاد در داووس 2016

 از آنجا كه اقتصاد جهاني با چالش‌هاي شديدي روبروست، دبيركل اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC)، جان دنيلوويچ (John Danilovich)، ‌عازم داووس- سوئيس- شد تا پيرامون مهم‌ترين چالش‌هاي جهاني با موضوع «انقلاب چهارم صنعتي» بحث و گفت‌وگو نمايد.

 

رهبران ICC با حضور در تمامي برنامه‌هاي اين نشست، اعم از سخنراني‌ها، جلسات و مصاحبه‌هاي رسانه‌اي، به ارائه ديدگاه‌هاي خود پيرامون چشم‌انداز جهاني اقتصاد در سال 2016 و نگراني‌هاي كسب و كار جهاني پرداختند. اين نگراني‌ها، طيفي از تغييرات اقليمي تا دسترسي به تامين مالي را در برمي‌گيرد. دو هزار و 500 شركت‌كننده از بيش از 140 كشور جهان، مشتمل بر بيش از 40 نفر از روساي دولتي نيز در اين اجلاس حضور داشتند.

 

 در ادامه به 4 مسئله‌اي كه دنيلوويچ در سخنراني خود در مجمع جهاني اقتصاد 2016 مطرح كرد، مي‌پردازيم:

 

تجارت

 

دنيلوويچ ركود و عدم پيشرفت در تجارت جهاني را به عنوان مهم‌ترين نگراني كسب و كار ذكر كرد. پيام او در اجلاس داووس 2016 به شرح زير است: دولت‌ها به منظور تقويت تجارت، بايستي به شكلي سازنده، با كسب و كار همكاري كنند. چرا كه طي دو دهه گذشته، تجارت عاملي قدرتمند در رشد توليد ناخالص داخلي (GDP)1 و اشتغال‌زايي بوده است.

 

دنيلوويچ طي صحبت‌هاي خود در شبكه تلويزيوني فرانس 24 اطمينان داد كه در نهايت، كشورهاي حاشيه اقيانوس آرام موفق خواهند شد. اين كشورها، عضو پيمان مشاركت ترانس پاسيفيك (TPP)2 هستند. وي افزود: «كاملا متقاعد شده‌ايم كه اين بلوك تجاري، 40 درصد از اقتصاد جهاني را تحت پوشش قرار مي‌دهد و در صورت اجرايي شدن موجب رونقي بزرگ در اقتصاد جهاني خواهد بود.»

 

ركود و عدم پيشرفت در تجارت جهاني، يكي از بزرگ‌ترين نگراني‌هاي سال 2016 است.

 

تغييرات اقليمي

 

در نشستي كه با حضور كريستيانا فيگورس (Christiana Figueres)‌، دبير اجرايي چارچوب كنوانسيون تغييرات اقليمي سازمان ملل متحد (UNFCCC)3 و لوران فابيوس (Laurent Fabius)،‌ وزير خارجه فرانسه برگزار شد، دنيلوويچ پيرامون اقليم جديد براي انجام كسب و كار تحت شرايط توافق‌نامه تاريخي COP21 در سال گذشته گفت‌وگو كرد. وي طي اين نشست، بر نياز به تضمين توافق‌نامه پاريس تاكيد نمود. اين توافق‌نامه، در مسير افزايش سرمايه‌گذاري و نوآوري در راهكارهاي اقليمي اجرا مي‌شود. دنيلوويچ طي مصاحبه‌اي كه با آسوشيتد پرس داشت، گفت؛ سرمايه‌گذاري براي دستيابي به اهداف كاهش گازهاي گلخانه‌اي مصوب در توافق‌نامه پاريس، در ميان چندين موضوعي است كه در سال 2016 براي اقتصاد جهاني مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

سرمايه‌گذاري براي دستيابي به اهداف كاهش گازهاي گلخانه‌اي در توافق‌نامه پاريس در ميان چندين موضوعي است كه در سال 2016 براي اقتصاد جهاني مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

بنگاه‌هاي كوچك و متوسط

 

دنيلوويچ با تاكيد بر نقش حياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و همچنين نقش مهم آنها در اقتصاد جهاني گفت: «مي‌بايست سال 2016، سال اقدام جهت حمايت از رشد كسب و كار كوچك باشد.» وي در ادامه امنيت دسترسي به امور مالي و تجارت فرا-مرزي را دو مسئله مهم دانست كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با آن روبرو هستند. وي افزود: «بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بايستي در مركزيت اقدامات دولت‌ها براي اصلاح مشكلات تقريبا ديرينه در رشد كُند جهاني و سطوح ركود بيكاري جوانان قرار گيرند. از طريق انجمن جهاني بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، هر اقدامي (كه در توان داشته‌ باشيم) مشتمل بر ترويج، مشاوره و حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را انجام خواهيم داد.»

 

دولت‌ها بايستي هر اقدامي را كه موجب تسريع اجراي توافق‌نامه تسهيل تجارت مي‌شود، انجام دهند.

 

آينده و سازمان جهاني تجارت

 

دنيلوويچ طي صبحانه كاري با روبرتو آزوودو (Roberto Azevedo)، دبيركل سازمان تجارت جهاني، پيرامون نقش كسب و كار در حفظ روند و حركت تجارت بين‌المللي بحث و گفت‌وگو كرد. وي گفت؛ دولت‌ها بايستي هر اقدامي را كه موجب تسريع اجراي توافق‌نامه تسهيل تجارت مي‌شود، انجام دهند. چنانچه تحقيقات ICC نشان مي‌دهد كه در اين فرآيند مي‌توان بيش از دو برابر صادرات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، 21 ميليون شغل ايجاد كرد. وي گفت: «پرسش امروز مطرح مي‌كند؛ چطور جامعه كسب و كار مي‌تواند با سازمان تجارت جهاني (WTO)4 و دولت‌هاي عضو آن براي تقويت تجارت جهاني به عنوان عامل رشد و توسعه همكاري كند.»

 

ما نگران روند كاهشي اقتصاد جهاني هستيم.

 

1 GDP: Gross domestic product

2‌ TPP: Trans-Pacific Partnership

3 UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change

4 WTO: World Trade Organization