لطفا صبر کنید

دومین سمینار آموزشی «اینکوترمز 2010» ویژه بازرگانان و کارشناسان از سوی کمیته ایرانی ICC برگزار شد

  • شنبه 29 آبان 1389
دومین سمینار آموزشی «اینکوترمز 2010» ویژه بازرگانان و کارشناسان از سوی کمیته ایرانی ICC برگزار شد