لطفا صبر کنید

دولت ژاپن از تحريمهاي تجاري بر ضد ايران حمايت نخواهد كرد

  • دوشنبه 30 مرداد 1385
دولت ژاپن از تحريمهاي تجاري بر ضد ايران حمايت نخواهد كرد