لطفا صبر کنید

دلارهاي نفتي يك تريليون دلاري 13 كشور منطقه

  • دوشنبه 30 اردیبهشت 1387
دلارهاي نفتي يك تريليون دلاري 13 كشور منطقه