لطفا صبر کنید

دعوت از سران 20 کشور صنعتی جهان به افزایش تجارت مالی و ادامه گفتگوهای دور دوحه

  • شنبه 22 فروردین 1388
دعوت از سران 20 کشور صنعتی جهان به افزایش تجارت مالی و ادامه گفتگوهای دور دوحه