لطفا صبر کنید

دسترسي به آمار دقيق سال 2014

  • چهارشنبه 21 مرداد 1394
دسترسي به آمار دقيق سال 2014

گزارش آماري سالانه ICC درباره خدمات حل و فصل اختلافات در سال 2014، هم اكنون انتشار يافته است. اين گزارش، مواردي همچون داوري، ميانجيگري، قواعد كارشناسي، DOCDEX و قواعد هيئت‌هاي حل اختلاف را در بر‌مي‌گيرد.

 

گزارش مذكور، در اولين شماره از بولتن جديد حل و فصل اختلافات ICC ارائه شده است. همچنين اين نسخه مشتمل بر حالات عمده حل و فصل اختلافات تحت قراردادهاي FIDIC است. اين قراردادها شامل تهيه چكيده‌اي از رأي اخير داوري ICC است كه منجر به تصميم‌گيري در مسائل مرتبط با حل و فصل اختلافات و حل اختلافات چندلايه مي‌گردد.

 

قرارداد مذكور، معمولا در بخش‌هاي ساختمان‌سازي و مهندسي كه حدود 25 درصد از پرونده‌هاي ICC را در برمي‌گيرد، استفاده مي‌شود. تفسير انجام شده توسط متخصص قراردادهاي ساخت، كريستوفر آر سپالا (Christopher R. Seppälä)،‌ به همراه آرا در گزارش درج شده است.

 

به منظور خريداري نسخه‌اي از آخرين بولتن و يا دانلود گزارش آماري به نشاني اينترنتي زير مراجعه فرماييد.

 

http://store.iccwbo.org/icc-dispute-resolution-bulletin-2015-1

http://store.iccwbo.org/2014-icc-dispute-resolution-statistics

 

 

علاوه بر اين به منظور عضويت در بولتن حل و فصل اختلافات به نشاني اينترنتي ذيل رجوع نماييد.

 

http://store.iccwbo.org/icc-dispute-resolution-bulletin