لطفا صبر کنید

در نشست مشترک ICC و UNFCCC مطرح شد؛ نقش کلیدی توسعه فن آوری ها در مقابله با تغییرهای آب و هوایی

  • چهارشنبه 09 اردیبهشت 1388
در نشست مشترک ICC و UNFCCC مطرح شد؛ نقش کلیدی توسعه فن آوری ها در مقابله با تغییرهای آب و هوایی