لطفا صبر کنید

در سال 2005 117ميليارد يورو از مبادلات تجاري اتحاديه اروپا از طريق تنگه هرمز انجام شد

  • چهارشنبه 17 خرداد 1385
در سال 2005 117ميليارد يورو از مبادلات تجاري اتحاديه اروپا از طريق تنگه هرمز انجام شد