لطفا صبر کنید

در دیدار رئیس اتاق بازرگانی بین المللی و نخست وزیر تایلند تأکید شد؛ ضرورت توجه به گسترش جریان آزاد تجارت جهانی

  • یکشنبه 07 تیر 1388
در دیدار رئیس اتاق بازرگانی بین المللی و نخست وزیر تایلند تأکید شد؛ ضرورت توجه به گسترش جریان آزاد تجارت جهانی