لطفا صبر کنید

در دیدار دبیر کل کمیته ایرانی و دبیرکل ICC موافقت شد:تشکیل اجلاس کمیسیون بانکداری پاریس در ایران

  • یکشنبه 10 آبان 1388
در دیدار دبیر کل کمیته ایرانی و دبیرکل ICC موافقت شد:تشکیل اجلاس کمیسیون بانکداری پاریس در ایران