لطفا صبر کنید

در ديدار با سران گروه 20 خواسته شد؛ پيشرفت در تجارت و سرمايه‌گذاري

  • چهارشنبه 27 شهریور 1392
در ديدار با سران گروه 20 خواسته شد؛  پيشرفت در تجارت و سرمايه‌گذاري