لطفا صبر کنید

در حاشیه برگزاری هفتمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان در مکزیکوسیتی، اعضای اتاق های بازرگانی، نمونه فعالیت های خود را به نمایش می گذارند

  • یکشنبه 17 مرداد 1389
در حاشیه برگزاری هفتمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان در مکزیکوسیتی، اعضای اتاق های بازرگانی، نمونه فعالیت های خود را به نمایش می گذارند