لطفا صبر کنید

درخواست اتحاديه اروپا از واشنگتن براي كاهش بيشتر تعرفه‌هاي اعطايي به كشاورزان

  • شنبه 10 تیر 1385
درخواست اتحاديه اروپا از واشنگتن براي كاهش بيشتر تعرفه‌هاي اعطايي به كشاورزان