لطفا صبر کنید

دبیرکل ICC با مقامات سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد؛ تأکید بر همکاری بخش خصوصی در دستیابی به اهداف توسعه هزاره

  • دوشنبه 23 فروردین 1389
دبیرکل ICC با مقامات سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد؛ تأکید بر همکاری بخش خصوصی در دستیابی به اهداف توسعه هزاره