لطفا صبر کنید

دبیرکل کمیته ایرانی و رییس مرکز منطقه ای علوم و انتقال فن آوری با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند؛ تقویت مشارکت بخش خصوصی ایران در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی

  • دوشنبه 09 آذر 1388
دبیرکل کمیته ایرانی و رییس مرکز منطقه ای علوم و انتقال فن آوری با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند؛ تقویت مشارکت بخش خصوصی ایران در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی