لطفا صبر کنید

دبيركل ICC خطاب به كميته‌هاي ملي

  • چهارشنبه 18 آذر 1394
دبيركل ICC خطاب به كميته‌هاي ملي

جان دنيلوويچ (John Danielovich)، دبيركل ICC طي نامه‌اي به كميته‌هاي ملي گفت: «همه ما در غم و اندوه ناشي از حملات پاريس در دو هفته گذشته شريك هستيم. افكار ما نزد قربانيان و خانواده‌هاي آنها است. در نظر دارم تا به شرح مختصري از فعالیت‌های يك ماه گذشته پرداخته و نگاهي به کنفرانس آب و هوا پاریس(COP21)  داشته باشم.»

 

وي به ذكر توضيحاتي پيرامون اجلاس گروه 20 در آنتاليا، رشد SMEها، مشاركت سازمان ملل و COP21 به شرح زير پرداخت.

 

اجلاس گروه 20 در آنتاليا           

 

ICC، نقش برجسته‌اي را در ارائه ديدگاه‌هاي كسب و كار در اجلاس امسال گروه 20 ايفا كرد. اين نشست، در تاريخ 13 تا 16 نوامبر (برابر با 22 تا 25 آبان ماه 1394) در آنتاليا- تركيه برگزار شد.

 

ICC در اين اجلاس كه به رياست نايب رئيس اول ICC، سانيل باهارتي ميتال (Sunil Bharti Mittal)،‌ برگزار شد بر 4 اولويت (تسهيل تجارت، دسترسي SMEها به تامين مالي، اشتغال جوانان و زنان و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها) كه رشد جهاني را در پي خواهند داشت، تمركز نمود. وي افزود؛ خرسند هستيم كه اين اولويت‌ها، در شوراي مشورتي كسب و كار بين‌المللي ICC مشخص شده و در بيانيه اجلاس با تعهدات شفافي براي اجرا روبرو شده‌اند.

 

دنيلوويچ گفت؛ در واكنش اوليه به اختتاميه نشست دوره‌اي سال 2015 گروه 20، بر اهميت تضمين مباحث خوب و سودمند بيانيه آنتاليا تاكيد كرده‌ام كه بايستي به اقدام جهاني مناسب براي ترويج رشد‌،‌ اشتغال و فرصت تبديل شوند. اين مباحث به طور ويژه، در مورد تعهدات جديد گروه 20 در امر تجارت اهميت مي‌يابند. جريانات تجاري- كه به لحاظ تاريخي عامل مهم در رشد بوده‌اند- در پايين‌ترين ميزان پس از بحران مالي سال 2015 قرار گرفته‌اند. همچنين داده‌هاي جديد نشان مي‌دهند كه حمايت‌گرايي به ميزان بي‌سابقه‌اي در طي12 ماه گذشته افزايش يافته است.

 

ضروري است كه كشورهاي عضو گروه 20، همچنان بازارها را باز نگه داشته و تجارت را براي كارآفرينان و كسب و كارهاي كوچك تسهيل كنند. اولويت اوليه براي كسب حمايت ICC، اعمال فشار به تمامي كشورهاي عضو گروه 20 براي تصويب توافق‌نامه مهم تسهيل تجارتWTO  پيش از پايان سال است.

 

 نشست دوره‌اي سال آتي گروه 20 در پكن و با رياست دوره‌اي چيني‌ها در سال 2016- از ابتداي ژانويه- برگزار خواهد شد. آغاز راه‌اندازي روند B20، كمي پس از آن خواهد بود. متعاقبا جزييات اين رويدادها از طريق كانال ارتباطي معمول اعلام خواهد شد.

 

رشد SME

 

دبيركل ICC در ادامه گفت؛ خرسنديم كه مجمع جديد جهاني SME (WSF) كه توسط ICC و رياست دوره‌اي تركيه در B20 ايجاد شد، به طور رسمي از سوي رهبران گروه 20 در آنتاليا مورد استقبال قرار گرفت. همچنين از مشاركت صورت گرفته در امضاي يادداشت تفاهم بين WSF و OECD در طول اجلاس خوشحال هستم.

WSF، با هدف ايجاد تخصص، دانش الكترونيك و پشتيباني براي حمايت از SME‌ها به وجود آمد و ظرفيتي مهم براي رشد سريع كسب و كارهاي كوچك در سال‌هاي آتي دارد. اولويت ضروري و مهم براي WSF، تامين مالي كسب و كارهاي كوچك خواهد بود. نظرسنجي ICC نشان مي‌دهد كه ظرفيت‌هاي بسيار كسب و كارهاي كوچك با دسترسي محدود به تامين مالي با قيمت مناسب، مورد حمايت قرار مي‌گيرند. اين امر، تمركز اصليِ WSF خواهد بود- و ICC- در سال آتي تعهدات جديد گروه 20 را ايجاد مي‌كند تا از دسترسي SME به تامين مالي كوتاه‌مدت و بلندمدت حمايت نمايد.

 

مشاركت سازمان ملل

 

دينلوويچ اظهار كرد؛ در اوايل اين هفته،‌ مجموعه‌اي از جلسات را با مقامات ارشد سازمان ملل و سفرا جهت گفت‌وگو پيرامون تعامل كسب و كار در طيف وسيعي از امور كاري UN داشتم. تمركز اصلي،‌ اجراي اهداف جديد توسعه پايدار UN بود،‌ كه موفقيت در اين زمينه منوط به اقدام و حمايت گسترده كسب و كار است.

 

ما براي كمك به تقويت هر چه بيشتر نمايندگي كسب و كار در فرآيندهاي اصلي بين‌المللي،‌ تلاش‌ مضاعفي را در سال 2016 به كار مي‌‎گيريم تا از وضعيت ناظر بودن ICC در سازمان ملل، به عنوان نماينده برجسته كسب و كار جهاني محافظت نماييم.

 

COP21

 

هم اكنون عقربه‌هاي ساعت به آغاز كنفرانس برجسته آب و هواي پاريس COP21 نزديك مي‌شوند. ICC به عنوان نقطه كانوني كسب و كار در مذاكرات اقليمي سازمان ملل متحد،‌ در طول دو هفته فعاليت خواهد نمود تا لزوم توافق‌نامه مستحكم براي همكاري با بخش خصوصي براي مقابله با چالش‌هاي اقليمي را بررسي كند.