لطفا صبر کنید

دانشگاه "ناتینگهام ترنت انگلستان" مقام نخست پنجمین دور رقابت های میانجی گری تجاری ICC را کسب کرد

  • شنبه 01 اسفند 1388
دانشگاه "ناتینگهام ترنت انگلستان" مقام نخست پنجمین دور رقابت های میانجی گری تجاری ICC را کسب کرد