لطفا صبر کنید

خلاء نقدينگي براي اجراي اصل 44 تنها با حضور سرمايه‌گذاران خارجي پر مي‌شود

  • شنبه 21 اردیبهشت 1387
خلاء نقدينگي براي اجراي اصل 44 تنها با حضور سرمايه‌گذاران خارجي پر مي‌شود