لطفا صبر کنید

خصوصيات اصلي ميانجي‌گران برجسته

  • شنبه 17 بهمن 1394
خصوصيات اصلي ميانجي‌گران برجسته

موفقيت، يك اتفاق نيست، بلكه تلاشي مستمر است كه به خوبي با شور و اشتياق به ثمر مي‌نشيند. كمتر از يك هفته به يازدهمين دوره از رقابت بين‌المللي ميانجي‌گري تجاري اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) زمان باقي نمانده است. در ادامه، نگاهي اجمالي به برخي از خصوصيات اصلي ميانجي‌گران در سراسر جهان خواهيم داشت:

 

دستيابي به سطح ثابتي از دانش درباره تاريخچه و ماهيت اختلاف

 

آمادگي، پاسخ‌گويي به همه چيز است. برخورداري از دستورالعمل و ساختاري ثابت از حقايق و اختلافات، ميانجي‌گران را در هدايت طرفين براي حل و فصل اختلافات كمك مي‌كند. ويليام وود كيو. سي. (William Wood QC) كه در ليست 10 نفره از برترين افراد در ميانجي‌گري تجاري بين‌المللي در سال 2011 قرار دارد، گفت: «اطلاعات، ابزاري قدرتمند در ميانجي‌گري است و هيچ چيز بي‌ربط نيست.» درك پرونده براي دستيابي به نتايج مثبت ضروري است،‌هر چند همه متخصصان آماده تغيير هستند. اين آگاهي براي تشويق طرفين جهت كمك به خودشان استفاده مي‌شود.

 

ايجاد فضاي باز و مثبت

 

تعيين حدود و دستورالعمل‌ها براي طرفين به منظور ايجاد محيطي سازنده و قابل‌احترام در محوريت است. در صحنه‌اي طرفين مي‌توانند احساس امنيت كنند كه براي آنها فرصت قرار گرفتن در موقعيتي كه شايستگي آن را دارند فراهم باشد. بيرجيت سمبت گلسنر (Birgit Sambeth Glasner)،‌ ميانجي‌گر و وكيل مشهور و يكي از شركاي شركت Altenburger در ژنو گفت: «اين محيط به آنها در شكل‌دهي ايده‌ها با يكديگر كمك مي‌كند.»

 

درك سريع ماهيت اختلاف

 

جهت دستيابي به جزييات اصلي، مي‌توانيد مشكلات را كه باعث به بن‌بست رسيدن اختلافات مي‌شوند را نشان دهيد. تيري گاربي (Thierry Garby)، ميانجي‌گر و داوري كه پيش از اين وكيل بوده و همچنين مدرس مذاكره و ميانجي‌گري، گفت: «آنچه كه از آنها مي‌خواهيم بگويند، داستان رابطه تجاري آنها است. به درون داستان مي‌رويم و هميشه در مورد انتظارات و احساسات مثبتي كه در آغاز وجود دارد گفت‌وگو مي‌كنيم. سپس دلخوري‌ها و اختلافات بروز مي‌كنند. بدين ترتيب گام به گام مشكلات واقعي را خواهيم شناخت. مشخص كردن تمامي جزئيات و توانمند ساختن طرف مقابل جهت توجه به اين اطلاعات، اغلب به دستيابي به راه‌حل منجر مي‌شود.»

 

كاملا خنثي و بي‌طرف باشيد و تمامي مطالب و اطلاعات را به طرفين منتقل سازيد

 

از آنجا كه ميانجي‌گري، فعاليتي داوطلبانه‌است. ميانجي‌گران مي‌بايست معقول، آگاه و مهمتر از همه قابل‌اعتماد باشند. گلسنر گفت: «ميانجي‌گري نيازمند باز بودن و عدم پيش‌داوري است.» هر نشانه‌اي از تعصب محسوس به هر يك از طرفين، از اعتماد به ميانجي‌گران و امكان تفاهم و توافق با طرف مقابل مي‌كاهد. ذهنيت خنثي،‌ پاسخي به يك جلسه ميانجي‌گري موفق است. كنار گذاشتن تعصبات، آراي شخصي و آگاهي از اقناع و نفوذ طرفين،‌ هر چند از طريق به چالش كشيدن،‌ موجب افزايش پذيرش و هموار ساختن مسير مصالحه و آشتي است.» 

 

صبر و استقامت

 

جلسه ميانجي‌گري، ‌يك روز پر استرس و پر كار براي همه طرفين درگير آن است. اما اين وظيفه ميانجي‌گران است، كه آرامش را برقرار سازند. مذاكره كردن بدون پيش داوري و با حضور كامل ذهني در تمام مدت، در كل روند بسيار حائز اهميت است. گلسنر گفت: «اين امر به طرفين امكان مي‌دهد تا فرصتي را براي درك يكديگر به دست آورند. آنها نيازمند زماني براي بررسي هستند. احتمال دستيابي به درك در حين بررسي وجود دارد،‌ در حالي كه ممكن است از نگاه من بي‌اهميت به نظر برسد. ميانجي‌گر مي‌بايست ذهن خود را رها ساخته و بر نيازهاي آنها نسبت به نيازهاي طرفين تمركز نماييد.»