لطفا صبر کنید

حمایت فدارسیون اتاق های بازرگانی جهان (WCF) از جوایز اتاق های محلی کنفدراسیون اتاق های بازرگانی آسیا – اقیانوسیه (CACCI)

  • یکشنبه 17 مرداد 1389
حمایت فدارسیون اتاق های بازرگانی جهان (WCF) از جوایز اتاق های محلی کنفدراسیون اتاق های بازرگانی آسیا – اقیانوسیه (CACCI)