لطفا صبر کنید

حمایت شورای منطقه ای ICC از اتاق بازرگانی و صنایع دبی برای میزبانی هشتمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان

  • دوشنبه 08 شهریور 1389
حمایت شورای منطقه ای ICC از اتاق بازرگانی و صنایع دبی برای میزبانی هشتمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان