لطفا صبر کنید

حضور نمايندگان ICC در سومين نشست انجمن كسب و كار و حقوق بشر سازمان ملل متحد

  • چهارشنبه 24 دی 1393
حضور نمايندگان ICC در سومين نشست انجمن كسب و كار  و حقوق بشر سازمان ملل متحد

سومین نشست انجمن سازمان ملل متحد (UN) در کسب و کار و حقوق بشر در تاریخ 3-1 دسامبر 2014‌ با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی بین المللی‌ (ICC) و با تمرکز بر تقویت تعامل ذینفعان، بررسی برنامه های ملی جهت اجرای اصول راهنمای سازمان ملل متحد و یافتن موثرترین روش اجرایی، در ژنو برگزار شد. اتاق بازرگانی بین‌المللی‌ به دنبال جذب حمایت گسترده کسب و کار برای پیشبرد، انتشار و اجرای اصول راهنمای سازمان ملل متحد در کسب و کار و حقوق بشر است.

 

انجمن کسب و کار و حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال جاری با توجه به تصویب بیانه اخیر میان اکوادور و آفریقای جنوبی در حقوق بشر، امری بسیار مهم  برای کسب و کار جهانی است و چنین معاهده ای با توجه به اصول‌ راهنمای 2011 سازمان ملل متحد در کسب و کار و حقوق بشر، می تواند منجر به پیشرفت جهانی کسب و کار شود تا آنجا که اقدامات کسب و کار برخلاف اصول راهنما سازمان ملل متحد، کاهش یابد.

 

ویویان چیاوی (Viviane Schiavi)، مدیر ارشد سیاست‌گذاری کمیسیون مسئولیت شرکتی و مبارزه با فساد ICC‌، با نظارت جان موریسون، مدیر اجرایی موسسه حقوق بشر و کسب و کار در این جلسه درباره موضوع "نقش دولت در ایجاد یک بازار پاسخگو با تاکید بر مناطق کلیدی سیاست"‌ مطالبی ارایه نمود.

 


اتاق بازرگانی بین المللی همچنین در تاریخ یکم دسامبر پیش از برگزاری این ‌رویداد، نشستی با موضوع کسب وکار با هیئت اعزامی کانادایی در سازمان ملل با شرکت  100 نماینده را سازماندهی نمود. در طول این رویداد دیدگاه های در حال پیشرفت کسب و کار وچالش های مربوط به اقدام شرکت‌ها برای احترام به حقوق بشر، بررسی شد.


اتاق بازرگانی بین المللی به طور جدی  و فعال به دنبال  ارتقای  نقش کسب و کار در احترام به حقوق بشر است و از طریق تعامل با اقدامات و برنامه‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد و تایید چارچوب های حمایتی و اصول راهبردی سازمان ملل متحد در کسب و کار، می تواند در اجرای این امر نقشی موثر داشته باشد. بخشی دیگر از حمایت مداوم ICC از گروه کاری سازمان ملل متحد در ارزیابی مستمر اصول راهنما سازمان ملل متحد از طریق نظر‌سنجی از اغاز فعالیت شرکت های بزرگ  است که این شیوه بینش ارزشمندی در مورد چگونگی اجرای اصول راهنمای سازمان ملل متحد در کسب و کار‌ و حقوق بشر، را فراهم می کند.