لطفا صبر کنید

حضور سران ICC در نشست سالانه مجمع جهاني اقتصاد در داووس

  • چهارشنبه 15 بهمن 1393
حضور سران ICC در نشست سالانه مجمع جهاني اقتصاد در داووس

جلسه ‌سالانه مجمع جهانی اقتصاد 1(WEF) در تاریخ 24-21 ژانویه برابر با یکم ‌تا چهارم بهمن ماه با حضور رئیس و دبیر کل اتاق بازرگانی بین المللی‌ (ICC) و بیش از 40 تن از سران کشورها با موضوع چارچوب های جدید جهانی، نگرانی‌های جهانی و خطرات‌ مربوط به تغییرات آب و هوایی و همچنین بررسی چالش های عمده جهانی، در داووس کشور سوئیس برگزار شد.

 

این رویداد چهار روزه، فرصتی برای رهبران ICC  جهت تعامل با رهبران فکری از دنیای کسب و کار، سیاست، محیط های آموزشی و رسانه ها فراهم ساخت. مباحثی از جمله اولویت های کسب و کار برای کمک به پیشبرد دستور کار  G20‌با حضور احمد داود اوغلو، نخست وزیر ترکیه وهمچنین بحث آزاد با حضور روبرتو آزودو (Roberto Azevedo)، مدیر‌کل سازمان تجارت جهانی درباره دستور کار تجارت پس از بالی و نقش کسب و کار در حفظ جنبش در تجارت بین المللی در این جلسات مطرح شد.

 

آقای مک گرو، رئیس اتاق بازرگانی بین المللی گفت‌: "نشست داووس اولین رویداد مربوط به دستور کار تجارت بین المللی در سال جاری و بستری بی نظیر جهت بحث در مورد مسائل ‌عمده و مهم کسب و کار با توجه به نیاز مبرم بازارهای جهانی به حضور در سطوح بالای دستو‌ر‌کار است."

 

آقای دانیلوویچ، دبیر کل اتاق بازرگانی بین المللی گفت: "بررسی کسب و کار‌ بخشی جدایی ناپذیر در راه حل های تغییرات آب و هوایی به عنوان یک اولویت برای اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، و همچنین یک نکته قابل توجه در  دستور کار 2015 جلسات داووس است".

 

اتاق بازرگانی بین المللی همچنین میزگردی را با مشارکت دانشگاه Tsinghua ، به دنبال یافتن راه حل های خلاقانه در توسعه پایدار تغییرات آب و هوایی با حضور آقای دانیلوویچ برگزار نموده است.

 

 

1 World Economic Forum (WEF)