لطفا صبر کنید

حضور دکتر نهاوندیان در جلسه عمومی فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی

  • یکشنبه 22 خرداد 1390
حضور دکتر نهاوندیان در جلسه عمومی فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی