لطفا صبر کنید

حضور رییس و دبیرکل کمیته ایرانی در دویست و چهاردهمین شورای جهانی ICC

  • دوشنبه 21 خرداد 1403
حضور رییس و دبیرکل کمیته ایرانی در دویست و چهاردهمین شورای جهانی ICC

دویست و چهاردهمین نشست شورای جهانی  اتاق بازرگانی بین المللی(World Council)، نشست سران کمیته های ملی(ICC Permanent Heads) و نشست منطقه منا (B-MENA) به میزبانی پاریس-فرانسه طی تاریخ 10 الی 11 ژوئن برگزار میگردد. 


آقایان صمد حسن زاده- رییس و محمد خزاعی -دبیرکل کمیته ایرانی به عنوان اعضای شورای جهانی و سران کمیته های ملی در رویدادهای فوق الذکر شرکت می نمایند. 


لازم به ذکر است طی دویست و چهاردهمین نشست شورای جهانی  اتاق بازرگانی بین المللی پروسه رای گیری پیرامون مواردی از جمله تعیین ریاست جدید، نواب رییس، اعضای هیات رییسه، تایید و یا تعلیق برخی از کمیته های ملی، تغییرات در اساسنامه و دیگر موارد صورت می پذیرد.