لطفا صبر کنید

حساسيت استفاده از اطلاعات مربوط به كسب و كار در حين اجراي قواعد عمومي حفاظت از داده

  • دوشنبه 13 اردیبهشت 1395
حساسيت استفاده از اطلاعات مربوط به كسب و كار در حين اجراي قواعد عمومي حفاظت از داده

کمیسیون اقتصاد دیجیتالی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، طی اجلاس 6 ماهه خود به استقبال «ایزابل فالک پیروتین (Isabelle Falque-Pierrotin)»، رئیس «ماده 29 حزب کارگر (WP291 رفت تا دفاتر جهانی ICC درباره اهمیت تحولات حفاظت از داده اتحادیه اروپا (EU)2 برای کسب و کار جهانی مشتمل بر «قواعد عمومی حفاظت از داده (GDPR3 اتحادیه اروپا و نظر اخیر «ماده 29 حزب کارگر» در مورد حفاظت از حریم خصوصی اتحادیه اروپا و آمریکا به بحث و گفت‌وگو بپردازند.

 

«ماده 29 حزب کارگر» متشکل از مقامات نظارتی در حفاظت از داده کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان عضو اتحادیه اروپا است که مشاوره کارشناسی در امور حفاظت از داده را از سطح ملی تا کمیسیون اروپایی ارائه می‌دهد و به عنوان روند تصویب رسمی « قواعد عمومی حفاظت از داده» به مرحله نهایی رسیده است. «قواعد عمومی حفاظت از داده»، نظام جدید حفاظت از داده اتحادیه اروپا است که به واسطه جهان در حال ارتباط، بر فعالیت کسب و کار جهانی در سراسر بخش‌های جهانی تاثیر خواهد داشت. «ماده 29 حزب کارگر»، نقشی مهم در کمک به توسعه دستورالعمل‌ها، ابزارها و روش‌های تسهیل اجرای مداوم و موثر چارچوب‌های قانونی دارد.

 

فالک پیروتین طی بحثی جالب، به طرح اولویت‌های اجرای قواعد عمومی حفاظت از داده پرداخت و بینش‌هایی را در تکامل چشم‌انداز در «هیئت اروپایی حفاظت از داده (EDPB4 ارائه نمود. ICC تحت «قواعد عمومی حفاظت از داده» به پیش‌بینی نقش در‌حال‌تحول مقامات حفاظت از داده می‌‍‌پردازد و «ماده 29 حزب کارگر» را به واسطه ایجاد گفت‌وگوی باز با ذینفعان در ارتباط با اجرای «قواعد عمومی حفاظت از داده» تحسین می‌کند، همچنین از مشورت‌های سازمان «ماده 29 حزب کارگر» پیرامون برنامه کاری آنها برای ارزیابی نیازها و انتظارات استقبال می‌کند.

 

 

اطلاعات کسب و کاردر مرحله اجرای «قواعد عمومی حفاظت از داده» بسیار حائز اهمیت خواهد بود و ICC مقامات را پیش از صدور دستورالعمل‌ها به مشورت با فعالین کسب و کار و دیگر ذینفعان تشویق می‌کند.

 

 

کایسا اولکونن (Kaisa Olkkonen)، از نوکیا و نایب رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتالی ICC، با توجه به اهمیت تحولات تکنولوژیکی دهه گذشته گفت: «اطلاعات کسب و کار در مرحله اجرای «قواعد عمومی حفاظت از داده» بسیار حائز اهمیت خواهد بود و ICC مقامات را پیش از صدور دستورالعمل‌ها، به مشورت با فعالین کسب و کار و دیگر ذینفعان تشویق می‌کند.»

 

توافق‌ جدید اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد حفظ حریم خصوصی اتحادیه اروپا و آمریکا، موجب حفظ جریان داده ترانس آتللانیک می‌شود. فالک پیروتین، تکمیل توافق «بندر امن» را به رسمیت شناخت. این توافق، از سال 2000 اجرایی ‌شد و با رای دیوان عدالت اروپا شرمس را اعتبار خود را از دست داد و بر نگرانی‌های شایع در مورد «ماده 29 حزب کارگر» درباره جنبه‌های امنیت ملی و  تجاری تمرکز دارد. ICC بر نقش محوری جریان داده فرامرزی در توانمندسازی تجارت و نوآوری در تمامی بازارها در اقتصاد وابسته جهانی تاکید دارد، یعنی بر اهمیت قطعیت قانونی برای شرکت‌ها در تمامی بخش‌ها و سایزها تمرکز می‌کند.

 

اتاق بازرگانی بین‌المللی، اقدامات «ماده 29 حزب کارگر» را به منظور افزایش شفافیت تشویق کرده و از این عامل به عنوان یکی از اولویت‌های معرفی شده در برنامه کاری «ماده 29 حزب کارگر» در سال 2016 استقبال می‌کند. ICC کانال‌های باز بین صنعت و WP29/EDPB را به عنوان ارزشمندترین کانال‌ها در نظر می‌گیرد تا دستورالعمل‌های مناسب را در مورد مفاد قواعد عمومی حفاظت از داده که نیاز به تفسیر بیشتر دارد و برای همکاری با «ماده 29 حزب کارگر» و سیاست‌گذاران مربوطه در دسترس باقی می‌ماند، توانمند کند.

 

 

1 Article 29 Working Party (WP29)

2 European Union (EU)

3 General Data Protection Regulation (GDPR)

4 European Data Protection Board (EDPB)