لطفا صبر کنید

حجم مبادلات تجاري ايران و روسيه دو ميليارد و100 ميليون دلار است

  • چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385
حجم مبادلات تجاري ايران و روسيه دو ميليارد و100 ميليون دلار است