لطفا صبر کنید

حامد كرزاي در اتاق بازرگاني ايران: * بخش خصوصي ايران در افغانستان فعال‌تر شود

  • دوشنبه 08 خرداد 1385
حامد كرزاي در اتاق بازرگاني ايران: * بخش خصوصي ايران در افغانستان فعال‌تر شود