لطفا صبر کنید

جلسه شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) تشکیل می شود

  • یکشنبه 09 آبان 1389
جلسه  شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) تشکیل می شود