لطفا صبر کنید

جلسه مشترك كميسيون تجارت و سرمايه گذاري و كميسيون ماليات كميته ايراني ICC

  • سه‌شنبه 10 اسفند 1395
جلسه مشترك كميسيون تجارت و سرمايه گذاري و كميسيون ماليات كميته ايراني ICC

جلسه مشترک کمیسیون تجارت و سرمايه گذاري و کمیسیون مالیات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد دبير كمیسيون تجارت و سرمايه گذاري و دکتر علی اکبر عرب مازا دبير كمیسيون مالیات، روز چهارشنبه مورخ  18/12/1395 ساعت 14:30 در سالن جلسات طبقه ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می گردد.

رئوس مهمترین مطالب مطرح در این اجلاس به شرح زیر است:

امتیازات و مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در ایران و چالش های اجرایی آن