لطفا صبر کنید

جلسه كميسيون مقررات و رويه‌هاي بازرگاني كميته ايراني ICC

  • چهارشنبه 24 آذر 1395
جلسه كميسيون مقررات و رويه‌هاي بازرگاني كميته ايراني ICC

جلسه کمیسیون مقررات و رويه‌هاي بازرگاني کمیته ایرانی ICC روز یکشنبه مورخ 28/09/1395 ساعت 14 در سالن جلسات پنجم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می شود. رئوس مهمترین مطالب مطرح در این اجلاس به شرح زیر است:

-  بررسی متن پرسشنامه بازنگری مقررات اینکوترمز 2020 اتاق بازرگانی بین المللی(ICC)

- برنامه ICC  در سال 2016-2017

- سایر موارد