لطفا صبر کنید

جلسه كميسيون محيط زيست و انرژي كميته ايراني ICC

  • یکشنبه 15 مهر 1397
جلسه كميسيون محيط زيست و  انرژي كميته ايراني ICC

جلسه کمیسیون محيط زيست و انرژي کمیته ایرانی ICC روز دوشنبه مورخ 1397/07/16 ساعت 14 در سالن جلسات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC ) ایران برگزار می شود. رئوس مهمترین مطالب مطرح در این اجلاس به شرح زیر است:

  • اخبار انرژی و محیط‌ زیست
  • بررسی چالش‌های صنعت نفت و راه‌های برون رفت از آن توسط آقای سید مهدی حسینی معاون اسبق وزارت نفت