لطفا صبر کنید

جلسه كميسيون ماليات كميته ايراني ICC

  • دوشنبه 02 شهریور 1394
جلسه كميسيون ماليات كميته ايراني ICC

 جلسه کمیسیون مالیات کمیته ایرانی ICC روز چهارشنبه مورخ 11/06/1394 ساعت 14:00 در سالن جلسات طبقه ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود. رئوس مهمترین مطالب مطرح در این اجلاس به شرح زیر است:

- آشنایی و معرفی کمیسیون مالیات کمیته ایرانی ICC

- نقش مالیات در سرمایه گذاری های خارجی در ایران