لطفا صبر کنید

جلسه كميسيون حقوقي و داوري كميته ايراني ICC

  • شنبه 31 شهریور 1397
جلسه كميسيون حقوقي و داوري  كميته ايراني ICC

جلسه کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی ICC روز یکشنبه مورخ 1397/07/01 ساعت 14 در دبیرخانه كميته ايراني ICC  برگزار می شود. رئوس مهمترین مطالب مطرح در این اجلاس به شرح زیر است:

- کنفرانس داوری بین‌المللی ICC/UNCITRAL

- رویه‌ قضایی محاکم ایران در اجرای کنوانسیون نیویورک

- گسترش مراکز داوری داخلی