لطفا صبر کنید

جلسه كميسيون تجارت و سرمايه گذاري كميته ايراني ICC

  • دوشنبه 21 اردیبهشت 1394
جلسه كميسيون تجارت و سرمايه گذاري كميته ايراني ICC

 جلسه کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری کمیته ایرانی ICC روز  چهارشنبه مورخ 1394/02/23ساعت 14:00 در سالن جلسات طبقه ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود. رئوس مهمترین مطالب مطرح در این اجلاس به شرح زیر است:

- چگونگي جذب سرمايه‌هاي خارجي از طريق بورس